Om oss

På Guldsmedsgatans förskola stimulerar vi barnens nyfikenhet varje dag. Vi sätter alltid barnens lärande i fokus och arbetar aktivt med matematik, språk, naturvetenskap och teknik.

Vårt mål är att barnen ska ha roligt och känna sig trygga hos oss. Trygghet, glädje och lärande är våra tre ledord.

Vår förskola ligger i stadsdelen Högaborg i södra Helsingborg. Här finns plats för cirka 30 barn. Barnen är uppdelade på två avdelningar som samarbetar mycket med varandra. Alla som kommer till oss ska känna sig välkommen, liten som stor.

Klimatet på vår förskola präglas av omtanke, tillit och förtroende. Här lär vi barnen att respektera varandra och samarbeta, oavsett olikheter. Vi lär dem att leva i ett mångkulturellt samhälle och skapa förståelse för andra barn och kulturer.

På vår förskola möts alla föräldrar och barn av engagerad och kompetent personal. Det gör vår förskola till ett värdefullt komplement till hemmet. Vi är mycket stolta över den fina relation som finns mellan personal, föräldrar och barn.